Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

"Juhtimise eesmärk on panna inimesed tegema seda, mida on vaja ülesande täitmiseks ja meeskonna toetamiseks!" J. Willink

Kui sa juhina ei ole kindel, mida täpselt su töötajad teevad ja kuidas, siis pead ülevaate saamiseks sammu tagasi astuma ja vaatlema oma ettevõtte kõiki valdkondi. Selleks, et sul seda lihtsam teha oleks- TULE moodulkoolitusele SISEMISE KASVU SÜSTEEM!

Tavahind 4800€


Moodulkoolitus ÄRI SISEKASVU SÜSTEEM 


Koolitus on mõeldud ettevõtjale, kes tunneb, et tema äri kasv ja areng on peatunud ning ta ei oska edasi liikuda. Sobib ka alustavale ettevõtjale.

Koolituse abil saab koostada ettevõtte jaoks toimivaid ja kasumit tõstvaid tegevusplaane ning õppida praktiliste sammude abil saavutama vähemalt 30% võrra senisest paremaid tulemusi. Koolitus sisaldab ettevõtte hetkeolukorra hindamist seitsmes valdkonnas.

 

Koolituse sisu:

 Väärtused. Hinnatakse kõigi ettevõttega seotud inimeste väärtusi eraldi ning koondatakse ja kirjeldatakse töötajaskonna kaudu kokkuvõtvalt ettevõtte tegelikke väärtusi. Lisaks kirjeldatakse konkreetse ettevõtte väärtusi laiemas tähenduses ehk millist väärtust luuakse oma kliendile ja ühiskonnale tervikuna.

Kommunikatsioon. Hinnatakse ettevõttes kasutatavat suhtlusstiili ja tegelikku ootust nii ettevõtte sisekommunikatsioonile kui ka suhtlusele avalikkusega. Kirjeldatakse ettevõtte kommunikatsiooni põhitõdesid, vaatenurki, stiili.

Eesmärgid. Kirjeldatakse ettevõtte missiooni ja visiooni. Hinnatakse, kuidas toimub ettevõttes eesmärgistamine nii ettevõtte kui ka töötaja tasandil.

Inimesed. Kirjeldatakse ettevõtte struktuuri ja rolle. Analüüsitakse ettevõtte personalitöö hetkeolukorda. Kirjeldatakse ja vajadusel parendatakse ettevõtte personalitöö juhendit.

Protsessid. Analüüsitakse ettevõtte protsesse. Vajadusel neid kirjeldatakse, täiendatakse või uuendatakse.

Ressursid. Hinnatakse neljas kategoorias: finants-, haldus-, inim- ja tehnoloogiaressurss, et mõista ettevõtte arenguvajadusi ja kasvuvõimalusi.

Riskid. Hinnatakse olemasolevaid riske ja äri jätkusuutlikkust riskiolukordades. Kirjeldatakse kriisikommunikatsiooni ja koostatakse hädaolukordade plaan.

 


Koolituse hind:

Kogu moodulprogrammi maksumus on 4800 (sisaldab käibemaksu).

Koolitus on veebipõhine ja ligipääsetav osalejale sobival ajal ühe aasta jooksul alates juurdepääsu saamisest. 

Osalejal on kogu õppeperioodil ligipääs:

  • Kõigile koolitusmaterjalidele ja LIVE Q&A salvestustele.
  • Samuti privaatsele Facebooki grupile , milles saab esitada jooksvalt küsimusi ja vahetada infot.
  • Kord kuus viimasel kolmapäeval kl 19–20 on koolitusel osalejatel võimalik esitada koolitajale Zoomi otse-eetris küsimusi.
  • LIVE kohtumised salvestatakse ja lisatakse moodulprogrammi järele vaatamiseks.

Osalejal on võimalik koolitust hinnaga 1200 € (sisaldab käibemaksu) aasta võrra pikendada.

NB! Koolitusel osaleja saab tasuta ligipääsu 8-nädalasele moodulkoolitusele ÄRI JÄTKUVUSE PLAAN (ing.k Business Continuity Plan), mille maksumus iseseisva koolitusena on 2400 €. Tutvu lähemalt SIIN

  

Sissejuhatus

Sissejuhatus ÄRI SISEKASVU SÜSTEEMI

Sissejuhatuses antakse ülevaade kogu SKS arenguprogrammist.

Juhi sisekaemus

Õpid ennast juhina rohkem tundma ja usaldama

Küsimused ja vastused

Mooduli jooksul kerkinud osalejate küsimused ja juhendaja vastused.

 

Moodul 1 VÄÄRTUSED

Ettevõtte väärtused

Ühised väärtused loovad usalduse!

Väärtuste väljaselgitamise grupitöö juhend

Kaasatud meeskond liigub kõige kiiremini edasi!

Küsimused ja vastused

Moodul 2 KOMMUNIKATSIOON

Kommunikatsioon ettevõttes

Ilma selge suhtluseta ei toimu ettevõttes midagi.

Kommunikatsiooni tegelikkuse grupitöö juhend

Küsimused ja vastused


Moodul 3 EESMÄRGID

Ettevõtte MISSIOON

Teekond ettevõtte seatud sihini.

Ettevõtte VISIOON

Ettevõtte siht.

Ettevõtte EESMÄRGID

Eesmärgid ja eesmärgistamine ettevõttes.

Missiooni, visiooni ja eesmärkide grupitöö juhend

Küsimused ja vastused

Moodul 4 INIMESED

Ettevõtte STRUKTUUR JA/VÕI ROLLID

Ettevõtte PERSONALITÖÖ

Personalitöö grupitöö juhend

Küsimused ja vastused


Moodul 5 PROTSESSID

Juhtimisprotsessid

Põhiprotsessid

Tugiprotsessid

Protsesside grupitöö juhend

Küsimused ja vastused

Moodul 6 RESSURSID

Ressursside liigitus

Ressursside grupitöö juhend

Küsimused ja vastused


Moodul 7 RISKID

Ettevõtte riskianalüüsid

Ettevõtte ÄRI JÄTKUVUSE PLAAN

Kriisikommunikatsioon

Lepingud

Kindlustus

Küsimused ja vastused

Koolituse sünnilugu


ÄRI SISEKASVU SÜSTEEM (lühend ÄSS; inglise keeles The B.I.G. System) on ettevõtja ja koolitaja Elle Muuga töökogemuse varal välja töötatud ning 2021. aastal kasutusele võetud praktilise toimimise õpetus. See on rakendatav ettevõtluses, kogukonnas, kahe või enama liikmega peres vm inimühenduses nii kasvu, kasumlikkuse kui ka jätkusuutlikkuse tagamiseks.

 

Keskastme juhina jälgis ta 20 aasta jooksul erinevate ettevõtete juhtimis-, arengu-, kontrolli- ning riskimehhanisme ning sealjuures ettevõtete sisemisi protsesse, põhimõtteid ja tavasid. Ta nägi paljude konsultatsioonide jooksul vajadust erinevad valdkonnad äris siduda.

ÄSS õpetus annab juhile tema ettevõttes toimuvast ühtse pildi ning võimaldab koostada konkreetsele ärile mõtestatud ja eesmärgistatud tegevusplaani.

 

ÄSS koosneb seitsmest möödapääsmatust teemast: väärtused, kommunikatsioon, eesmärgid, inimesed, protsessid, ressursid ja riskid. Süsteemi kõik teemad on omavahel tihedalt seotud ja üksteisele tuginevad.

 

ÄSS vormistatakse ettevõttes koolituse jooksul kirjalikult käsiraamatuna või audios kuulatavana (sobib alternatiivina vaid kuni 10 töötajaga ettevõttele). Kirjalikult valminud Äri Sisekasvu Süsteemi abil on kerge hinnata ettevõtte (või muu inimühenduse) kasvu ja arenguvajadusi ning olla valmis eriolukordadeks.

 

Kogu süsteemi ülesehitamiseks on koolituse/konsultatsiooni osana abimaterjalideks hetkeolukorra hindamise ja tegevusplaanide kontrollküsimustikud, testid, kontroll-loendid ning vajalikud näidismaterjalid.

 

Koolitaja Elle Muuga on veendunud, et kui kodus on kõik korras, siis kiirgab see ka väljapoole. Sisemine kasv tagab alati ka välise kasvu!

"Juhtimise eesmärk on panna inimesed tegema seda, mida on vaja ülesande täitmiseks ja meeskonna toetamiseks!"

J. Willink


Kui sa juhina ei ole kindel, mida täpselt su töötajad teevad ja kuidas, siis pead ülevaate saamiseks sammu tagasi astuma ja vaatlema oma ettevõtte kõiki valdkondi. Selleks, et sul seda lihtsam teha oleks- TULE moodulkoolitusele SISEMISE KASVU SÜSTEEM!