Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Telli koolitus, et osata kindlustada oma ettevõttele järgmised edukad tegutsemisaastad!

Hind 2400€

TELLIN

ÄRI JÄTKUVUSE PLAAN – milleks seda teadlikul juhil vaja on?

 

Viimasel paaril aastal on kogu maailmas ettevõtted uksi sulgenud rohkem kui kunagi varem. Ja peamine põhjus – neil puudus varustrateegia, et oma tegevust ebatavalistes tingimustes jätkata.

Kui varem koostati äri jätkuvuse plaane näiteks aktsiaturule sisenemiseks või eeltingimusena, et ettevõtte vara ja varude tagamiseks kindlustuslepinguid sõlmida, siis praeguste üleilmsete kriiside taustal on äri jätkuvuse plaan juba ainuüksi töötajate ja äritegevuse jätkusuutlikuks teadlikuks toimimiseks väga oluline.

Dokumenteeritud ja efektiivsuse tagamiseks testitud ÄRI JÄTKUVUSE PLAAN:

-       on praktiline juhend, kuidas hoida oma ettevõtte tegevus katkematuna tingimustes, mida põhjustavad loodusnähtused, inimtegevus, riiklik eriolukord või muud erilised mõjutegurid;

-       sisaldab äritegevuse katkemise mõju analüüsi ja tegevuse taastamise strateegiat;

-       aitab ettevõttel eriolukordades maksimaalselt toimida;

-       tõstab töötajate teadlikkust, kuidas eriolukordadeks valmistuda ja nendes takistamatult edasi töötada;

-       juhendab, kuidas vältida finantsvahendite asjatut kulu;

-       vähendab ettevõtte protsessidele ja töötajatele erijuhtumite negatiivset mõju;

-       kaitseb ja tõstab ettevõtte mainet.


Selleks, et ÄRI JÄTKUVUSE PLAANI koostada, on Sul vaja:

-       defineerida väga täpselt oma ettevõtte riskid valdkonniti (inimesed, protsessid, kasumlikkus ja partnerlus);

-       panna kirja oma ettevõtte olulisimad tooted, teenused ning funktsioonid;

-       kirjeldada erinevate katkestuste mõju nii ärile tervikuna kui ka töötajatele eraldi;

-       luua nimekiri tegevustest, mida on katkestuse puhul vaja teha;

-       koostada kontaktide (töötajad, koostööpartnerid ja riiklikud institutsioonid) nimekiri;

-       valmistada tegevusplaan; seda vajadusel uuendada ja täiendada;

-       koostatud tegevusplaani koos töötajatega vähemalt kord aastas praktilisel näidisõppusel testida.

Kui oled oma ettevõttes juba kasutusele võtnud hädaolukordades tegutsemise plaani – siis tea, et ka see on üks osa äri jätkuvuse plaanist. Äri jätkuvuse juhtimist käsitleb ka ISO 22301:2019 standardi spetsifikatsioon. Selles tuuakse täpsemalt välja kahjude taastamise, juhtumite ettevalmistuse ja kriisikäitumise plaani vajadus.

Juhul kui soovid olla kriisiteadlik ja usaldusväärne juht nii oma ettevõtte töötajatele kui ka koostööpartneritele, siis tule ja täienda end

põhjalikul kaheksast moodulist koosnevast VEEBIPÕHISEL KOOLITUSEL, mille tulemusena oskad valmistada oma ettevõttele konkreetse ÄRI JÄTKUVUSE PLAANI! 

Koolitus sisaldab äri jätkuvuse plaani koostamise aluseid, ISO standardit, vajalikke lisasid, valmistatava tegevusplaani näidisdokumenti, iseseisvat tööd. Lisaboonusena saad grupitöö läbiviimise juhendi, et äri jätkuvuse plaani koostada ning hiljem näidisõppust läbi viia. 


KOOLITAJA on saanud vastava väljaõppe maailma suurimalt kindlustusettevõttelt XL Group, kui töötas suurettevõttes Saint-Gobain Group. Hariduselt jurist ning lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Äri jätkusuutlikkuse plaane on koostanud rohkem kui 20 erinevale üksusele nii Eestis kui ka Lätis.


Moodul #1

Moodul 1 Äri Jätkuvuse Plaani koolituse sissejuhatus • Sissejuhatus                                                 

 • Äri Jätkuvuse Plaani olulisus ja selle osad

 • ÄJP koostamise sammud                           

 • Küsimused ja vastused                               

 • BOONUS 1

  BOONUS- Seotud ISO standardid

  

 • ISO 22301:2019                      

 • ISO 31000:2018                      

 • Küsimused ja vastused          

 • Moodul #2

  Moodul 2 - Eriolukorra tegevused ja ÄJP lisad 1-7

  

 • Eriolukorras tegutsemise abivahendid                                   

 • Lisa 1 Sise- ja välisriskid

  Lisa 2 Protsesside nimekiri ja kriitilisus

  Lisa 3 Kriitiliste protsesside kaitsetuse hindamine

  Lisa 4 Tarneahela kaitsetusele keskendumine (tooraine, pooltooted, kriitilised osad jne)

  Lisa 5 Äriüksuse reservvõimsuse hindamine

  Lisa 6 Kaitseta protsesse mõjutavate stsenaariumide valik

  Lisa 7 Stsenaariumite lehe näidisalused ja nende kirjeldamine

 • Küsimused ja vastused                                                           

 • Moodul #3

  Moodul 3 Kriisikommunikatsioon

  

 • Kriisikommunikatsioonijuhis                             

 • Küsimused ja vastused                                       

 • Moodul #4

  Moodul 4 Hädaolukordade plaan

  

 • Hädaolukordade plaan                                   

 • Küsimused ja vastused                                   

 • Moodul #5

  Moodul 5 ÄJP lisa 8

  

 • Lisa 8 Äritegevuse järjepidevuse tagamise plaan

 • Küsimused ja vastused                                           

 • Moodul #6

  Moodul 6 - ÄJP dokumentatsiooni koostamine

  

 • ÄJP dokumentatsioon                                  

 • Küsimused ja vastused                                  

 • BOONUS 2

  BOONUS- ÄJP esitlemine, kaasamine,  juhendamine ja uuendamine

  

 • ÄJP esitlemine, kaasamine ja juhendamine            

 • ÄJP uuendamine                                             

 • Küsimused ja vastused                                   

 • Telli koolitus, et osata kindlustada oma ettevõttele järgmised edukad tegutsemisaastad!

  Hind 2400€

  TELLIN

  © 2022 Elle Muuga., All Rights Reserved.